Strasburg, dnia 13 września 2017 r.

Treść listu intencyjnego