W czwartek 14 września o godzinie 14.00 przewodniczący KE Jean-Claude Juncker weźmie udział w debacie z udziałem trojga młodych użytkowników serwisu YouTube. Jej tematem będzie tegoroczne Orędzie o stanie Unii wygłoszone przez niego dzień wcześniej w Parlamencie Europejskim. Juncker posumował w nim osiągnięcia minionego roku i zarysował priorytety na kolejne 12 miesięcy.

Wydarzenie zorganizowane we współpracy z serwisami Euronews, Debating Europe i YouTube będzie doskonałą okazją, by przedyskutować z młodymi Europejczykami tematy poruszone w orędziu o stanie Unii oraz w debacie o przyszłości Europy#FutureofEurope.

W orędziu o stanie Unii Jean-Claude Juncker nawiązał do kwestii poruszonych podczas szeroko zakrojonej debaty o przyszłości Europy#FutureofEurope, w której uczestniczyli obywatele, Parlament Europejski, parlamenty narodowe, władze lokalne i regionalne oraz przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego. Podzieli się z nami również swoimi osobistymi przemyśleniami na temat przyszłości Europy i przedstawi priorytety na kolejne lata.

Kontekst

Co roku we wrześniu przewodniczący Komisji Europejskiej wygłasza w Parlamencie Europejskim orędzie o stanie Unii. Podsumowuje w nim osiągnięcia minionego roku i zapowiada, jakimi priorytetami Komisja będzie się kierować w roku kolejnym. Mówi też o tym, jak Komisja zmierzy się z najpoważniejszymi wyzwaniami stojącymi przed Unią Europejską. Po przemówieniu odbywa się sesja plenarna, wraz z którą rozpoczyna się dialog z udziałem Parlamentu i Rady. Na jego podstawie opracowywany jest program prac Komisji na kolejny rok.

Orędzie o stanie Unii, wprowadzone traktatem lizbońskim, jest także przewidziane w porozumieniu ramowym z 2010 r. regulującym stosunki pomiędzy Parlamentem Europejskim a Komisją. W porozumieniu tym zapisano również, że przewodniczący przesyła przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego oraz prezydencji Rady list intencyjny, w którym szczegółowo przedstawia działania prawodawcze i inne inicjatywy, jakie Komisja zamierza podjąć do końca następnego roku (w tym przypadku 2018 r.).

Wydarzenie

We czwartek 14 września 2017 r. o godzinie 14.00 przewodniczący Komisji EuropejskiejJean-Claude Junckerweźmie udział w dyskusji w serwisie YouTube. Pozostałymi uczestnikami debaty będą YouTuberzy:Abdel enVrai z Belgii,Diana zurLöwen z Niemiec iKovy z Czech. Dyskusja będzie transmitowana na żywo w Euronews, na kanale Euronews w serwisie YouTube i na kanale EbS. Dostępne będzie tłumaczenie ustne na wszystkie języki urzędowe UE. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo w sali prasowej Komisji Europejskiej.

Dodatkowe informacje: