13 września 2017 roku orędzie o stanie Unii Europejskiej wygłosi przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Przemówienie w tym roku zyskuje szczególny wymiar. W czasach istotnych zmian gospodarczych i politycznych wizja UE jest szczególnie oczekiwana.

Odpowiedź Unii Europejskiej na zachodzące zmiany ma zapewnić Europie bezpieczną i dostatnią przyszłość w klimacie sprzyjającym włączeniu społecznemu.

W trakcie swojego wystąpienia przewodniczący ma zaproponować pomysł na "szóstą drogę" UE.

W marcu br. rozpoczął się w UE „czas refleksji”, zainicjowany stworzeniem „białej księgi” i pięciu scenariuszy dla Unii Europejskiej po Brexicie. Tzw. biała księga przedstawia możliwe sytuacje w UE w 2025. Z tymi propozycjami ma się wiązać wizja "szóstej drogi", której autorem jest Jean-Claude Juncker.

Jej szczegóły poznamy zapewne 13 września.

Orędzie o stanie Unii wygłaszane jest każdego roku we wrześniu już od siedmiu lat.