statystyki

Prawo

Marszałek Senatu

wróć do działu: Prawo »

Wybierany jest spośród senatorów; przewodniczący Senatu. Podobnie jak w Sejmie, marszałek i maksymalnie 4 wicemarszałkowie są organami kierowniczymi Senatu, tworząc Prezydium Senatu.

Do jego kompetencji należy m.in. reprezentowanie tej izby w stosunkach z innymi centralnymi organami państwowymi, w tym przy inicjatywie zarządzenia referendum przez Prezydenta RP. Marszałek Senatu jest kolejną, po Marszałku Sejmu, osobą powoływaną do zastępowania Prezydenta RP w sytuacji, gdy nie może on wykonywać swoich obowiązków. Kandydata na to stanowisko może zgłosić co najmniej 10 senatorów, wybór dokonywany jest bezwzględną większością głosów.

Marszałek Senior

Osoba powoływana przez Prezydenta RP spośród najstarszych wiekiem – posłów lub senatorów, która – odpowiednio: otwiera pierwsze posiedzenie Sejmu, a w przypadku Senatu – przewodniczy pierwszemu posiedzeniu (otwiera je Prezydent). Marszałek Senior przeprowadza złożenie ślubowania oraz wybór marszałka w danej izbie parlamentu.

Magdalena Wojtuch

Podstawa prawna
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
Uchwała z dnia 23 listopada 1990 r. – Regulamin Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. MP z 2002 r. nr 54, poz. 741 z późn. zm.).

Prawo dla specjalisty

Reklama