Aplikacja jest praktyką zawodową osób, które zakończyły studia prawnicze i przygotowują się do wykonywania zawodu sędziego, adwokata, radcy prawnego, prokuratora, notariusza lub komornika. Celem aplikacji jest przygotowanie aplikanta do należytego i samodzielnego wykonywania zawodu. Aplikant do zawodów prawniczych musi być nieskazitelnego charakteru, korzystać z pełni praw publicznych, mieć ukończone wyższe studia prawnicze (lub administracyjne – w wypadku komorników) polskie albo zagraniczne uznawane w Polsce i musi legitymować się tytułem magistra. Najczęściej na aplikację przyjmuje się osoby z konkursu w postaci egzaminu rozpisanego przez korporację, a aplikacja jest odpłatna i też kończy się egzaminem sprawdzającym.

Czas trwania aplikacji prawniczych:
adwokacka - 3 lata
komornicza - 2 lata
notarialna - 3 lata 6 miesięcy
prokuratorska - najpierw ogólna 1 rok + 2 lata i 6 miesięcy
radcowska - 3 lata
sędziowska - najpierw ogólna 1 rok + 4 lata
ogólna - 1 rok


Aplikację prokuratorską, ogólna i sędziowską obywa się w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Aplikant KSSiP jest uprawniony do otrzymywania stypendium oraz podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wysokość stypendium aplikanta aplikacji ogólnej wynosi 3300 zł miesięcznie, a pozostałych aplikacji - 3800 zł. W okresie stażu referendarskiego aplikant sędziowski otrzymuje wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej najniższemu wynagrodzeniu zasadniczemu referendarza sądowego.

Katarzyna Zborska

Podstawa prawna
* Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 163, poz. 1361).