oznacza umowę przystąpieniową. Jest zawierana w taki sposób, że wola jednej ze stron umowy ograniczona jest do wyrażenia woli zawarcia lub niezawarcia umowy (np. umowa o przewóz)