Posągi strzegące bramy przy Pomniku Chwały zdemontowali sowieci w latach siedemdziesiątych zeszłego stulecia. Obecnie staraniem Fundacji Dziedzictwa Kulturowego rzeźby powróciły na nekropolię.

Nie podoba się to radnym z nacjonalistycznej partii „Swoboda”. Z ich inicjatywy mer Lwowa ma sprawdzić, czy montując lwy dopełniono niezbędnych formalności, ale przede wszystkim, czy lwy nie obrażają ukraińskich uczuć narodowych. Jak czytamy w uzasadnieniu, pomnik lwów w połączeniu z innymi polskimi symbolami może stwarzać kontekst o wydźwięku antyukraińskim.

Ponadto według radnych „Swobody”, lwy z Cmentarza Orląt mogą symbolizować okupację ziem ukraińskich i obrażać narodowe uczucia Ukraińców. Na Cmentarzu Orląt spoczywa około trzech tysięcy Polaków - uczestników polsko-ukraińskich walk z lat 1918-1920.