- Wiceprezes jest nim z mocy konstytucji - powiedział prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński, zapytany o to, kto zostanie jego następcą. Kadencja Rzeplińskiego kończy się 19 grudnia.

.