- Nie ma zgody na żadne kwoty i przymusowe przesiedlanie uchodźców - tak na konferencji kończącej szczyt prezydentów Grupy Wyszehradzkiej mówił Andrzej Duda. Prezydent zaznaczył, że do państw należących do Grupy migranci nie przejeżdżają na stałe, co różni je od krajów Europy Zachodniej. Jednocześnie przypomniał, że państwa Wyszehradzkie opowiadają się za przyjęciem przez Unię Europejską elastycznej polityki solidarności w zakresie rozwiązywania kryzysu migracyjnego.

.