Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Pierwszy z nich dotyczy podniesienia renty socjalnej z 865,03 zł do blisko 1030 złotych. Drugi wprowadza ułatwienia w korzystaniu z usług medycznych.

– Ja ze smutkiem przyjęłam odrzucenie zaproponowanego przez nas rozwiązania przez osoby protestujące w Sejmie. Cały czas liczę na to, że po przyjęciu tych ustaw, państwo ocenią je jako dobre, jako rozwiązania oczekiwane przez środowisko osób niepełnosprawnych – powiedziała rzeczniczka rządu, Joanna Kopcińska.

Agnieszka Ścigaj z Kukiz’15 stwierdziła, że ustawa dot. ułatwień w korzystaniu z usług medycznych jest potrzebna, ponieważ pewna grupa osób będzie mogła skorzystać z rehabilitacji. Posłanka zaznaczyła jednak, że ustawa „wcale niczego nie rozwiązuje”, bo prowadzi do jeszcze większego podzielenia środowiska osób niepełnosprawnych.