Wieczorem prezydent Andrzej Duda wygłosił orędzie, w którym uzasadnił, dlaczego zawetował ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa.
- Bez reformy wymiaru sprawiedliwości nie ma możliwości budowania sprawiedliwego państwa, czyli takiego, które równo traktuje wszystkich obywateli, do którego Polacy mają zaufanie. Zmiany są niezbędne na płaszczyźnie proceduralnej, formalnej, ale także na płaszczyźnie etycznej – powiedział prezydent.
Andrzej Duda podkreślił, że "ustawy, przygotowane przez parlament, reformujące system sprawiedliwości w dużej części wychodziły naprzeciw społecznym oczekiwaniom", jednak wymagają zmian, które zapewniłyby im zgodność z konstytucją. Prezydent zapowiedział, że w najbliższym czasie przedstawi nowe wersje projektów reformujących sądownictwo.  - Wierzę, że w możliwie krótkim terminie te poprawione ustawy zostaną przez polski parlament uchwalone i mądra propaństwowa, a przede wszystkim prospołeczna reforma wymiaru sprawiedliwości stanie się faktem. Ludzie na to czekają – powiedział Andrzej Duda.