- Fundamenty programu Rodzina 500 plus pozostaną bez zmian, system zostanie jednak uszczelniony - zapowiedziała minister rodziny Elżbieta Rafalska. Zapewniła jednocześnie, że "pieniądze na program są i będą". Według Rafalskiej, zaproponowane przez resort zmiany do programu mają na celu przede wszystkim uszczelnienie systemu oraz ułatwienia dla rodzin przy składaniu wniosków. Skorygowany ma być m.in. sposób ustalania dochodu z działalności gospodarczej, opodatkowanej w formach ryczałtowych. W założeniu ministerstwa rodziny ma to wyeliminować przypadki zaniżania dochodu, by spełnić kryterium dochodowe na pierwsze dziecko. Doprecyzowane mają też zostać przepisy regulujące przyznawanie świadczenia wychowawczego na dzieci objęte opieką naprzemienną rozwiedzionych rodziców, żyjących osobno.
Osoby deklarujące samotne wychowywanie dziecka mają zostać objęte obowiązkiem okazania decyzji alimentacyjnej.

.