Czwartego i ostatniego dnia wyborów do Parlamentu Europejskiego głosowanie odbędzie się w aż 21 państwach europejskich. W Bułgarii i Belgii organizowane są również wybory krajowe, Belgowie, a także Węgrzy, Rumunii i Cypryjczycy głosują w wyborach lokalnych, a Słoweńcy biorą też udział w referendum.

Wybory do Parlamentu Europejskiego: Kto głosuje 9 czerwca

Najwcześniej zagłosować dzisiaj mogli Węgrzy - lokale wyborcze otwierają się tam w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego już o godz. 6. Z kolei we Włoszech obywatele będą mogli oddać głos drugi dzień - w tym państwie wybory europejskie trwają dwa dni. Włosi skończą też głosowanie najpóźniej, bo w niedzielę o godz. 23.

Poza Włochami dwa dni na oddanie głosu mieli też Czesi, ich lokale wyborcze były otwarte w piątek i sobotę.

Łącznie głosować będzie aż 21 państw europejskich: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Litwa, Luksemburg, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Węgry i Włochy.

Równoczesne wybory krajowe i samorządowe w Europie

Bułgarzy i Belgowie biorą też udział w wyborach krajowych, przy czym ci ostatni wybierają także władze lokalne. Wybory samorządowe odbywają się także w Rumunii oraz na Węgrzech i Cyprze. Słoweńcy biorą z kolei udział w referendum - odpowiadają na pytania dotyczące legalności marihuany, prawa do eutanazji oraz głosowania preferencyjnego w wyborach parlamentarnych.

Holandia zagłosowała w czwartek, Irlandia - w piątek, Litwa, Malta i Słowacja - w sobotę.

Wybory do Parlamentu Europejskiego: Kogo wybieramy?

Obywatele 27 państw członkowskich wybiorą 720 deputowanych Parlamentu Europejskiego.

Wybory odbywają się co pięć lat. Ich organizację reguluje prawo każdego z państw członkowskich. W większości krajów jest jeden okręg wyborczy. Polska wraz Belgią i Irlandią należy do wyjątków - państwa te dzielą się na wiele okręgów.

W większości krajów można głosować po ukończeniu 18 lat. Grecy mogą pójść do urn o rok wcześniej, natomiast w Austrii, Belgii, Niemczech i na Malcie głosować mogą już osoby, które ukończyły 16 lat.

Największą liczbę europosłów wybiorą Niemcy (96), w dalszej kolejności - Francuzi (81) i Włosi (76). Polskich europosłów będzie 53, o jeden więcej niż teraz. (PAP)

mce/ fit/