Rada Najwyższa (parlament) Ukrainy przyjęła ustawę o mobilizacji, która m.in. określa nowe zasady rekrutacji poborowych. Za ustawą opowiedziało się 283 deputowanych w liczącym 450-miejsc parlamencie. Nowe prawo uchwalono po miesiącach zwłoki i po zgłoszeniu tysięcy poprawek.

Deputowani poparli poprawkę komisji ds. bezpieczeństwa narodowego, obrony i wywiadu, aby wykluczyć z ustawy przepis o demobilizacji żołnierzy po 36 miesiącach służby w czasie wojny obronnej z Rosją.

Ustawa wprowadza w życie szereg zmian w obecnym systemie, rozszerzając uprawnienia władz do wydawania wezwań do wojska za pomocą systemu elektronicznego.

Nowe prawo uchwalono po miesiącach zwłoki i po zgłoszeniu tysięcy poprawek.