W najnowszym raporcie Polskiego Funduszu Rozwoju, analityk Andrzej Kochman rysuje ponury obraz niemieckiej gospodarki, wskazując na spadek PKB Niemiec w IV kwartale 2023 o 0,2 proc. i zapowiadając trudności dla przemysłu niemieckiego, z mocno dotkniętym sektorem automotive.

Analityk Biura Analiz Polskiego Funduszu Rozwoju Andrzej Kochman zauważył w udostępnionym PAP raporcie o niemieckiej gospodarce, że PKB Niemiec w IV kwartale 2023 rdr spadł o 0,2 proc., cały rok 2023 r. zakończył się natomiast prawdopodobnie dynamiką PKB minimalnie ujemną.

Problemy niemieckiego przemysłu: wysokie ceny energii i spadająca konkurencyjność

Kochman zwrócił uwagę, że wskaźniki koniunktury dla przemysłu niemieckiego wskazują na pogorszenie sytuacji. Dodał, że „nastroje odnośnie ewentualnej poprawy sytuacji w 2024 roku są niskie”.

Według analityka PFR główne przyczyny problemów w niemieckim przemyśle to "cena energii i malejąca konkurencja ich przemysłu". Jako przykład spadającej konkurencyjności Niemiec wskazał przemysł motoryzacyjny, który może utrudnić odbicie w gospodarce.

Przemysł motoryzacyjny w Niemczech wobec wyzwań elektromobilności

W przypadku eksportu prognozy oscylują wokół scenariusza, iż po ciosach w postaci COVID-19 i wojnie w Ukrainie, niepewność w światowej gospodarce będzie maleć, co spowoduje wzrost popytu na świecie, a co za tym idzie ogólny wzrost popytu na niemieckie dobra eksportowe. Jednakże w tym przypadku może dojść do materializacji ryzyka spowodowanego tym, iż dotychczas motorem eksportu była w Niemczech branża automotive. Tyle że w okresie przed COVID-19 była to branża automotive-spalinowa, a obecna rewolucja w dziedzinie elektromobilności powoduje, iż obecna branża idzie w kierunku automotive-elektrycznej” – powiedział PAP analityk. „A tu przewaga dotychczasowa Niemiec na rynkach światowych nie jest aż tak jednoznaczna” – dodał.

Kochman zaznaczył, że w przemyśle motoryzacyjnym Niemiec nastąpiło odbicie, ale nie osiągnięto ilości sprzed pandemii. "Aczkolwiek obecnie produkowane samochody są inne niż +przedpandemiczne+ ze względu na rewolucję w dziedzinie elektromobilności” – zastrzeżono w raporcie PFR.

Zmiany w niemieckiej produkcji samochodów i spadek zamówień

Zauważono, że obecnie mniej więcej co trzeci samochód produkowany w Niemczech jest elektryczny, jednak wskaźnik nowych zamówień w produkcji pojazdów samochodowych wykazuje tendencję spadkową. „Przedstawiciele branży produkującej samochody w Niemczech wskazują, iż branża traci dotychczasową przewagę konkurencyjną nad firmami pochodzącymi z innych krajów (Chiny, USA)” – stwierdził analityk PFR w raporcie.

Wśród innych problemów Niemiec Kochman wskazał zakłócenia w łańcuchach dostaw, a także niski popyt wewnętrzny, choć zaznaczył, że ze „względu na zmniejszającą się inflację, która m.in. spowoduje wzrost płac realnych, prognozuje się stopniowe ożywienie w tym zakresie”. Innym problemem jest starzenie się społeczeństwa i niedobór wykwalifikowanej siły roboczej.

Działania Niemiec na rzecz pobudzenia gospodarki i niepewne prognozy na 2025 rok

„Pojawiają się głosy, że państwo niemieckie robi za mało, by pobudzić gospodarkę. Uważa się, że w drugiej połowie roku 2024 będzie można już widzieć w wynikach specjalny fundusz Bundeswehry, który jest przewidziany do modernizacji niemieckiej armii. Będzie to impuls pobudzający gospodarkę” – powiedział PAP analityk PFR.

Jednocześnie zwrócił uwagę, że prognozy dla niemieckiej gospodarki na rok 2025 także nie są korzystne. „Przyjmuje się obecnie, iż to odbicie w 2025 r. może być płytsze ze względu na wyrok trybunału konstytucyjnego, który ograniczył możliwość finansowania przez rząd niemiecki transformacji energetycznej. Czynnikiem niepewności jest dalszy rozwój sytuacji w Ukrainie oraz Federacji Rosyjskiej. W obecnej sytuacji możliwość +robienia biznesu+ z Rosją jest mocno utrudniona” – powiedział Kochman.