Polska, Francja i Estonia we wspólnym liście do Komisji Europejskiej zaapelowały o mobilizację „konkretnego” finansowania projektów zbrojeniowych w UE. KE ma przedstawić unijną strategię dotyczącą obronności. W opinii Polski, Francji i Estonii - UE mogłaby zmobilizować finansowanie projektów w zakresie infrastruktury obronnej, które państwom członkowskim trudno jest rozwijać samodzielnie, np. zdolności w zakresie obrony powietrznej i przeciwrakietowej.

Warszawa, Paryż i Tallin we wstępie dokumentu informują, że „era dywidendy pokojowej dobiegła końca i wkroczyliśmy w decydującą dekadę dla bezpieczeństwa europejskiego, która wymaga od nas pilnego zwiększenia naszej gotowości obronnej”.

Ożywienie unijnego przemysłu obronnego

Podkreślono, że zdaniem ekspertów i służb wywiadowczych Rosja prędzej czy później odbuduje swoje siły, a ożywienie unijnego przemysłu obronnego oraz nabywanie przez państwa członkowskie amunicji i zdolności bojowych ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia efektu odstraszającego, a szerzej dla lepszego przygotowania do stawienia czoła wyzwaniom dotyczącym bezpieczeństwa.

Zdaniem trzech krajów, plan finansowania projektów w sprawie obronności powinien zostać opracowany jak najszybciej i „wsparty odpowiednim finansowaniem”. Wzywają KE do przedstawienia "konkretnych" opcji finansowania, zwłaszcza na okres poprzedzający kolejny budżet unijny.

„Niewystarczające finansowanie obecnie będzie oznaczać jedynie wyższe wydatki w późniejszym terminie” – podkreślono.

Zaspokajania potrzeb sił zbrojnych państw unii

W kwestii strategii KE Polska, Francja i Estonia informują, że aby pomóc w przezwyciężeniu luk w zakresie inwestycji w dziedzinie obronności oraz zapewnić mocne podstawy unijnemu przemysłowi obronnemu, strategia powinna poprawić długoterminowe zdolności przemysłu obronnego UE do zaspokajania potrzeb sił zbrojnych państw unijnych i poprawić zdolności do szybkiego zwiększania produkcji w czasach kryzysów.

Strategia Warszawy, Paryża i Tallina

Strategia – zdaniem Warszawy, Paryża i Tallina - powinna też wspierać zwiększenie w państwach członkowskich poziomu zapasów amunicji i kluczowych systemów uzbrojenia oraz zwiększać przewagę konkurencyjną UE i jej państw członkowskich w zakresie technologii i innowacji wojskowych i podwójnego zastosowania. Podkreślono też konieczność zachęcenia Ukrainy do udziału w inicjatywach UE w zakresie przemysłu obronnego.

Ponadto – w opinii Polski, Francji i Estonii - UE mogłaby zmobilizować finansowanie projektów w zakresie infrastruktury obronnej, które państwom członkowskim trudno jest rozwijać samodzielnie, np. zdolności w zakresie obrony powietrznej i przeciwrakietowej.