Państwo rosyjskie i Władimir Putin osobiście ponoszą odpowiedzialność karną i polityczną za śmierć Aleksieja Nawalnego - stwierdzili europosłowie w przyjętej w czwartek rezolucji.

"Parlament Europejski zdecydowanie potępia zabójstwo Aleksieja Nawalnego i uedziela pełnego poparcia Julii Nawalnej w jej determinacji do kontynuowania jego pracy" - napisano w rezolucji.

Europosłowie podkreślają, że pełną odpowiedzialność karną i polityczną za jego śmierć ponosi państwo rosyjskie, a w szczególności jego prezydent Władimir Putin, który powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

Członkowie PE ostrzegają, że zabójstwo Aleksieja Nawalnego jest kolejną oznaką rosnących i systematycznych represji w Rosji i domagają się niezależnego i przejrzystego międzynarodowego śledztwa w sprawie jego zabójstwa w celu odkrycia prawdy, zapewnienia odpowiedzialności i zagwarantowania sprawiedliwości.

Rezolucja stwierdza, że system polityczny Rosji jest kontrolowany przez skonsolidowany autorytarny reżim z szerzącą się korupcją, który wykorzystuje sfałszowane wybory jako pozory demokracji i koncentruje całą władzę w rękach Władimira Putina.

Podkreślając, że naród rosyjski nie może być utożsamiany z "podżegającym do wojny, autokratycznym i kleptokratycznym reżimem Kremla", posłowie wyrażają solidarność ze wszystkimi w Rosji i poza nią, którzy pomimo celowo brutalnych represji i poważnych konsekwencji osobistych, nadal znajdują odwagę, by mówić prawdę.

Europosłowie wzywają również państwa członkowskie do zintensyfikowania wysiłków na rzecz znalezienia realnych sposobów uwolnienia osób cierpiących z powodu uwięzienia i represji, zwłaszcza chorych lub torturowanych więźniów politycznych, w tym opcji ewentualnej wymiany więźniów.

Rezolucja została przyjęta 506 głosami za, przy 9 przeciw i 32 wstrzymujących się.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

luo/ adj/