Parlament Europejski zatwierdził rewizję długoterminowego budżetu UE - wieloletnich ram finansowych (WRF). Obejmuje to instrument dla Ukrainy o wartości 50 mld euro oraz "Platformę Strategicznych Technologii dla Europy" (STEP), która ma na celu uczynienie UE bardziej niezależną strategicznie i wspieranie innowacji, podał Parlament.

"Aktualizacja WRF, zatwierdzona 499 głosami za, przy 67 głosach przeciw i 31 wstrzymujących się, umożliwi budżetowi UE skuteczniejsze reagowanie na zmieniające się potrzeby i nieprzewidziane okoliczności. W szczególności wzmacnia budżet UE, aby sprostać wyzwaniom migracyjnym i zewnętrznym, a także gotowość UE na sytuacje kryzysowe i elastyczność budżetową. Zgodnie z żądaniami Parlamentu, rewizja wprowadza mechanizm radzenia sobie z rosnącymi kosztami związanymi ze spłatą planu odbudowy NextGenerationEU w obliczu rosnących stóp procentowych. Posłowie osiągnęli porozumienie z państwami członkowskimi w sprawie długoterminowego budżetu 6 lutego" - czytamy w komunikacie.

Parlament przyjął również rezolucję w sprawie rewizji rozporządzenia w sprawie WRF 422 głosami za, 101 przeciw i 101 wstrzymującymi się.

"W ramach rewizji WRF ustanowiono również tzw. instrument na rzecz Ukrainy, zatwierdzony 536 głosami za, 40 przeciw i 39 wstrzymującymi się, z ogólną kwotą 50 mld euro na dotacje, pożyczki i gwarancje, co pokazuje, że UE wspiera Ukrainę i będzie ją wspierać tak długo, jak będzie to konieczne" - czytamy dalej.

"Platforma Strategicznych Technologii dla Europy" (STEP) została zatwierdzona 517 głosami za, przy 59 przeciw i 51 wstrzymujących się. Jest ona kolejną częścią pakietu zmian budżetowych i ma na celu konsolidację i wzmocnienie pozycji Europy w kluczowych obszarach technologicznych. Dziedziny te obejmują technologie cyfrowe, czyste i zasobooszczędne technologie, takie jak technologie net-zero i biotechnologie, podano także w informacji.

(ISBnews)