Parlament Europejski w Strasburgu zatwierdził we wtorek długoterminową pomoc finansową dla Ukrainy w wysokości 50 mld euro i związaną z nią rewizję budżetu UE na lata 2021-2027.

W zmienionych wieloletnich ramach finansowych przewidziano utworzenie tzw. Instrumentu na rzecz Ukrainy. Posłowie zgodzili się na to stosunkiem głosów 536 do 40, przy 39 głosach wstrzymujących się. Dzięki temu Ukraina otrzyma 50 mld euro w dotacjach, pożyczkach i gwarancjach.

Parlament zatwierdził także aktualizację unijnego budżetu na lata 2021-2027 stosunkiem głosów 499 do 67 (31 posłów wstrzymało się od głosu). Przewidziano w nim więcej środków m.in. na kwestie związane z migracją.