910 Białorusinów i 254 Rosjan mieszkających w Litwie stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego; zostali pozbawieni zezwolenia na pobyt i mają zakaz wjazdu na Litwę - oświadczył w piątek litewski Departament Migracji.

W komunikacie Departament przypomina, że od końca listopada 2022 r. w kraju wprowadzono specjalny kwestionariusz dla obywateli Rosji i Białorusi ubiegających się o nowe zezwolenie na pobyt stały, czasowy lub nową wizę krajową. W wymaganej ankiecie należy m.in. wyrazić swój stosunek do agresji Rosji na Ukrainie.

Odpowiedzi na pytania kwestionariusza są podstawą do uznania, czy dana osoba stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Przed podjęciem ostatecznej decyzji przeprowadzane są też konsultacje z Departamentem Bezpieczeństwa Państwowego, Państwową Służbą Graniczną i policją.

Z Wilna Aleksandra Akińczo (PAP)

aki/ adj/