Podczas zwołanej w Paryżu w piątek nadzwyczajnej sesji Konferencji Generalnej UNESCO państwa członkowskie przyjęły rezolucję umożliwiającą Stanom Zjednoczonym przywrócenie pełnego członkostwa w organizacji. Polska była jednym z krajów najmocniej zaangażowanych w proces negocjacji i przyjęcia tej rezolucji – mówi PAP pełnomocnik RP przy UNESCO ambasador Mariusz Lewicki.

Dokument akceptuje przedstawiony przez USA plan finansowy zmierzający do spłaty zaległego od 2011r. amerykańskiego długu wobec organizacji, a także przywraca pełne prawo do głosowania oraz wyboru do Rady Wykonawczej UNESCO. Warunkiem powrotu Stanów Zjednoczonych była akceptacja przedłożonego planu.

„Decyzja USA o ponownym dołączeniu do UNESCO pokazuje, że organizacja jest ważnym forum współpracy międzynarodowej i debaty nad globalnymi wyzwaniami związanymi m.in. z: rozwojem sztucznej inteligencji, ochroną zagrożonego dziedzictwa kulturowego w kontekście konfliktów oraz zmian klimatu, cyfryzacją w dziedzinie edukacji czy ochroną dziennikarzy. Zyskujemy również ważnego sojusznika w sprawach dla nas tak priorytetowych, jak Ukraina” – podkreśla Lewicki.

Zdaniem polskiego ambasadora powrót USA przyczyni się także do wzmocnienia pozycji UNESCO jako wyspecjalizowanej agencji Narodów Zjednoczonych ds. edukacji, nauki i kultury oraz skuteczniejszej realizacji priorytetów organizacji. „Stany Zjednoczone jako lider oraz państwo będące strażnikiem wartości demokratycznych będą bardzo ważnym głosem w debatach toczących się na forum UNESCO, w szczególności w kontekście ochrony dziedzictwa kulturowego, bezpiecznego rozwoju nowych technologii czy toczącej się wojny na Ukrainie i jej skutków w obszarze mandatu UNESCO.” – stwierdził Lewicki.

Następstwem przyjętej przez Konferencję Generalną decyzji będzie ponowne złożenie przez rząd USA dokumentu akceptującego konstytucję UNESCO, stanowiące formalny wymóg uzyskania pełnoprawnego członkostwa w organizacji. Złożenie dokumentu akceptującego ma nastąpić do 31 lipca tego roku.

Z Paryża Katarzyna Stańko (PAP)

ksta/ mms/