Musimy budować zwycięską armię; mieć mocną obronę przeciwrakietową i przeciwlotniczą, a także broń działającą w dalszym zasięgu, ale przede wszystkim musimy mieć odpowiednią liczbę żołnierzy i rezerwistów - mówił w poniedziałek prezes PiS Jarosław Kaczyński.

W poniedziałek prezes PiS wraz z wicepremierem, szefem MON Mariuszem Błaszczakiem, wiceszefem MON Wojciechem Skurkiewiczem, dowódcami wojskowymi wziął udział w konferencji w warszawskiej Akademii Sztuki Wojennej pod tytułem "Rok od ustawy o obronie Ojczyzny – Rok ważnych zmian". Ustawa o obronie ojczyzny weszła w życie 23 kwietnia 2022 roku; reguluje m.in. kwestie organizacji modernizacji technicznej wojska, jego finansowania, a także formy służby wojskowej i zasady jej pełnienia.

"Rok temu (...) rzeczywiście zapadła decyzja o bardzo poważnym znaczeniu. Dokładnie mówiąc - został zrealizowany jej pierwszy etap. Bo ta decyzja w istocie odnosiła się do czegoś, co musi mieć wsparcie w prawie, musi być regulowane przez prawo, ale co dotyczy realiów - które mają znaczenie przede wszystkim jeśli chodzi o obronę narodową, o naszą zdolność do odstraszania, a w ostateczności także zdolność do odparcia ataku" - powiedział Kaczyński inaugurując konferencję.

Jak dodał, chodzi także o "pozycję i status naszego państwa". "Status to jest coś innego niż pozycja; pozycja się zmienia, natomiast status to jest coś stałego. Chodzi o status liczącego, się poważanego i podmiotowego, suwerennego państwa. Silna armia jest zarówno oznaką, jak i gwarancją uzyskania tego wszystkiego" - powiedział lider PiS.

Dlatego - dodał - plan zawarty w ustawie o obronie Ojczyzny odnosi się nie tylko do sił zbrojnych, ale do sytuacji Polski, "tego wszystkiego, co będzie określało jej los, w czasach niepewnych, nowych". "Musimy być przygotowani na każdą ewentualność" - zaznaczył.

Prezes PiS stwierdził, że wojna na Ukrainie wskazuje, że "armia musi być dzisiaj armią odpowiednio liczną, a jednocześnie odpowiednio uzbrojoną". "W różnych aspektach, zarówno jeśli chodzi o zdolności ogniowe, zdolności odparcia ataku powietrznego, jaki - to dzisiaj na froncie ukraińskim jest szczególnie ważne - zdolności ofensywne" - podkreślił.

Według niego, trzeba "doprowadzić do stanu, w którym Wojsko Polskie będzie miało wszystkie te zdolności w pełni: będzie w stanie się bronić, kontratakować - bo przecież nie chcemy nikogo pierwsi zaatakować - będzie w stanie zrealizować to wszystko, co związane z działaniami, które w ostateczny rozrachunku prowadzą do zwycięstwa w wojnie". "Musimy budować zwycięską armię" - oświadczył.

"Ale przede wszystkim, i to być może jest najważniejsze spośród tych wszystkich zadań, które musimy wykonać, musimy mieć odpowiednią ilość żołnierzy i odpowiednią ilość rezerwistów przeszkolonych, zdolnych do walki, zdolnych fizycznie i - co równie ważne - zdolnych psychicznie" - podkreślił Kaczyński.

Ocenił, że jest to być może zadanie najtrudniejsze, ale zaznaczył, że zostało ono podjęte i podziękował Błaszczakowi za to, że "podjął się w ogóle tego zadania".

Zwracał uwagę, że za nami dziesięciolecia, w których sądzono, że wojna to przeszłość i "coś niemożliwego w tym miejscu Europy", "coś do czego nie musimy się przygotowywać". "Wiemy dzisiaj, że rację mieli ci nieliczni, którzy mówili, że jest zupełnie inaczej. Ale od tej wiedzy do zmiany postaw społecznych, w szczególności młodego pokolenia, jest daleka droga" - powiedział.

Kaczyński przyznał, że jest w wojsku dużo dobrych pomysłów i że już w tej chwili są one realizowane. "Ale trzeba więcej. 250 tys. żołnierzy wojsk operacyjnych plus 50 tys. WOT, bo taki jest cel, to naprawdę nie jest dzisiaj łatwe" - dodał.

"Dziś nie wiemy, jak może się zakończyć wojna na Ukrainie. Są przesłanki, że ona może się zakończyć pewnym kompromisem, a nie rozstrzygnięciem ostatecznym, a to niestety będzie oznaczało, że nowe niebezpieczeństwa mogą przyjść niedługo. My nie życzymy sobie takiego rozwiązania" - powiedział Kaczyński. "My w pełni popieramy Ukraińców w ich żądaniu, by całe ich terytorium zostało uwolnione, ale nie wszystko od nas zależy" - dodał.

Według niego, "stan gotowości musi być uzyskany szybko i wojsko jest tu podstawą". "Macie, panie i panowie, prawo oczekiwać wsparcia ze strony wszystkich części aparatu państwowego, ale także ze strony co najmniej tej części społeczeństwa, która te motywacje, te emocje, emocje związane z patriotyzmem, przynależnością dla narodu polskiego, rzeczywiście przeżywa" - mówił do zgromadzonych Kaczyński. Dodał, że jest przekonany, iż "takich Polaków jest wystarczająco dużo, by nasza armia mogła zrealizować swoje plany".

Poniedziałkowa konferencja w Akademii Sztuki Wojennej zorganizowana została w rok od wejścia w życie ustawy o obronie Ojczyzny. W konferencji, poza Kaczyńskim i kierownictwem MON, udział wzięli oficerowie Wojska Polskiego, w tym Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Wiesław Kukuła, dowódca powstającej 1. Dywizji Piechoty Legionów gen. Norbert Iwanowski, dowódca Komponentu Obrony Wojsk Cyberprzestrzeni gen. Karol Molenda czy szef Agencji Uzbrojenia gen. Artur Kuptel. Politycy i dowódcy wzięli udział w dwóch panelach: "Priorytety rozwoju Sił Zbrojnych RP" oraz "Nowe zdolności Sił Zbrojnych RP".

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o obronie ojczyzny 18 marca 2022 r. Weszła ona w życie 23 kwietnia 2022 r. Jej głównym celem było zwiększenie budżetu na obronność, zwiększenie liczebności Wojska Polskiego, odtworzenie systemu rezerw oraz zwiększenie możliwości szkolenia żołnierzy.

W ustawie zapisano, że na finansowanie potrzeb obronnych przeznacza się corocznie wydatki z budżetu państwa w wysokości nie niższej niż 2,2 proc. PKB w roku 2022 i co najmniej 3 proc. PKB w roku 2023 i latach kolejnych. Według ustawy, szef MON, planując wydatki na modernizację techniczną wojska, "uwzględnia polski przemysłowy potencjał obronny oraz wydatki na badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie obronności państwa".

Zgodnie z ustawą, Rada Ministrów, uwzględniając potrzeby obronne, co 4 lata ma określać szczegółowe kierunki przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych na kolejny 15-letni okres planistyczny. Minister obrony narodowej na podstawie tych kierunków oraz stosownie do zasad planowania obronnego w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego ma wprowadzać, w drodze zarządzenia, program rozwoju Sił Zbrojnych. Na mocy tej ustawy w maju 2022 r. utworzono Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych w Banku Gospodarstwa Krajowego. (PAP)

autorzy: Mikołaj Małecki, Jakub Borowski

mml/ dka/ brw/ gb/ mok/