Około jednej trzeciej wody pitnej we Francji jest zanieczyszczonej pestycydem chlorotalonil, zakazanym w UE od 2019 r. i sklasyfikowanym jako „prawdopodobnie rakotwórczy” od 2018 r. – wynika z raportu Narodowej Agencji ds. Bezpieczeństwa Żywności, Środowiska i Zdrowia w Pracy (ANSES).

Chlorotalonil, substancja wchodząca w skład wielu fungicydów, które można było stosować w uprawach rolniczych, jest powszechnie obecny w 1/3 wód powierzchniowych i podziemnych – wynika z raportu opublikowanego w czwartek przez ANSES.

Zanieczyszczenia wód występują w dużych, gęsto zaludnionych obszarach, jak basen paryski, w tym Paryż, gdzie stężenie pestycydu jest cztery do pięciu razy wyższe niż przewidują uregulowania.

„Wody powierzchniowe, jak rzeki Sekwana, Marna i Oise, są zanieczyszczone” – podano, wskazując jednak, że z uwagi na brak odpowiednich badań na stężenie chlorotalonilu nie da się określić dokładnego stopnia skażenia wód w kraju.

Pestycyd ten stosowany był w Europie przez ostatnich 50 lat i nie ma możliwości wyeliminowania go z wód – wskazuje ANSES. W Polsce chlorotalonil został definitywnie zakazany w 2020 r.

Z Paryża Katarzyna Stańko (PAP)

ksta/ mms/