Komisja Europejska proponuje co najmniej dwuletni okres próbny dla początkujących kierowców po zdaniu egzaminu oraz zasadę zerowej tolerancji dla kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu, podała Komisja. Zaproponowała też wprowadzenie cyfrowego prawa jazdy, obowiązującego na terenie całej UE.

"Nowe przepisy poprawią bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg. […] Będą one lepiej przygotowywać kierowców do korzystania z pojazdów bezemisyjnych i do poruszania się po drogach miejskich, wraz z większą liczbą rowerów i pojazdów dwukołowych oraz w otoczeniu wielu pieszych" - czytamy w komunikacie.

KE podkreśliła, że wniosek legislacyjny jest "inspirowany najlepszymi praktykami obowiązującymi już w kilku państwach członkowskich".

Głównym celem nowych przepisów będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wprowadzenie środków obejmujących:

- okres próbny wynoszący co najmniej dwa lata dla początkujących kierowców po zdaniu egzaminu oraz zasada zerowej tolerancji dla kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu;

- umożliwienie przystąpienia do egzaminu i rozpoczęcia kierowania samochodami osobowymi i samochodami ciężarowymi pod opieką osobom w wieku od 17 lat;

- dostosowanie szkolenia i badań kierowców w celu lepszego przygotowania kierowców do obecności na drogach ich niechronionych użytkowników;

- bardziej ukierunkowaną ocenę sprawności fizycznej i psychicznej, z uwzględnieniem postępów w leczeniu chorób takich jak cukrzyca.

KE zaproponowała też wprowadzenie cyfrowego prawa jazdy.

"Zamiana, przedłużenie ważności lub wymiana prawa jazdy będą znacznie łatwiejsze, ponieważ wszystkie procedury będą prowadzone online" - czytamy w komunikacie.

KE zwraca uwagę, że - po wprowadzeniu proponowanych przepisów - łatwiej będzie "obywatelom państw spoza UE o porównywalnych normach bezpieczeństwa ruchu drogowego wymienić swoje prawo jazdy na prawo jazdy w UE".

Komisja proponuje także by podczas egzaminów oceniać wiedzę i umiejętności związane z zaawansowanymi systemami wspomagania jazdy i innymi zautomatyzowanymi technologiami.

"Początkujący kierowcy będą się również uczyć, w jaki sposób ich styl jazdy - np. czas zmiany biegów - wpływa na emisje" - wyjaśniono w komunikacie.

Ponadto dopuszczalna masa pojazdu kategorii B zostanie skorygowana w przypadku pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi, ponieważ - jak podaje KE - pojazdy bezemisyjne mogą być cięższe.

Komisja zwraca też uwagę, że obecnie obowiązujące przepisy obejmują niektóre z najczęstszych i najpoważniejszych przestępstw lub wykroczeń, takich jak nadmierna prędkość i kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu. Komisja proponuje rozszerzenie zakresu przestępstw lub wykroczeń drogowych o:

- niezachowanie wystarczającej odległości od pojazdu jadącego z przodu

- niebezpieczne wyprzedzanie

- niebezpieczne parkowanie

- przekroczenie jednej lub kilku ciągłych białych linii

- jazdę w niewłaściwym kierunku

- nieprzestrzeganie przepisów dotyczących korzystania z korytarzy awaryjnych

- korzystanie z przeciążonego pojazdu.

Zdaniem Komisji, zmiany te pomogą "ograniczyć bezkarność za takie przestępstwa lub wykroczenia i zwiększą zdolność państw członkowskich do karania sprawców z innych państw członkowskich".

"Zapewni również równe traktowanie sprawców przestępstw lub wykroczeń w ruchu drogowym będących rezydentami i nierezydentów" - wskazała Komisja.

W przyszłości specjalny portal informatyczny ma umożliwić łatwy dostęp do informacji na temat przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego obowiązujących w każdym państwie członkowskim, a z czasem umożliwi im bezpośrednie uiszczanie kar pieniężnych.

Wnioski zostaną teraz rozpatrzone przez Parlament Europejski i Radę.

(ISBnews)