Po rosyjskiej napaści na Ukrainę Polska stała się głównym krajem zarówno tranzytowym, jak i docelowym dla osób uciekających przed wojną - zwrócił uwagę Polski Instytutu Ekonomiczny. Według analityków w Warszawie mieszka obecnie ponad 100 tys. Ukraińców, którzy uciekli przed wojną.

Jak zwrócono uwagę w analizie PIE, od 24 lutego 2022 r. na przejściach granicznych w kierunku z Ukrainy do Polski odprawiono ponad 9,8 mln osób, a w kierunku przeciwnym 7,9 mln. Oznacza to, że niemal 2 mln osób opuściło Ukrainę na stałe bądź na dłuższy okres - zauważyli analitycy.

W ciągu roku wojny, jak dodali, Polska stała się domem dla ponad 1,5 mln Ukraińców. "Najwięcej z nich przyjechało podczas pierwszego etapu wojny, czyli w okresie marzec – kwiecień, w którym do Polski przybyło ok. 1 mln uchodźców" - przypomnieli.

70 proc. osób, które wyjechały do Polski, stanowiły kobiety, a 30 proc. mężczyźni. Kobiety w wieku 18-65 lat stanowiły 47 proc. ogółu, dzieci i młodzież poniżej 18. roku życia odpowiadały za kolejne 40 proc. 4 proc. osób, które schroniły się w Polsce, to osoby starsze (powyżej 65 lat) - zwrócili uwagę eksperci w najnowszym wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE".

Głównymi miejscami docelowymi dla uchodźców były największe miasta w Polsce. "W Warszawie mieszka obecnie ponad 100 tys. Ukraińców, którzy uciekli przed wojną. Na kolejnych miejscach znajdują się: Wrocław (44,5 tys.), Kraków (31 tys.), Poznań (26 tys.), Gdańsk (17 tys.) i Łódź (16 tys.)" - wyliczono.

Według analityków średni spadek w liczbie uchodźców w powiatach w lutym br. względem rekordowego miesiąca (tylko dla trzech powiatów nie był to wrzesień) wyniósł 30 proc. "Wśród największych miast jedynie w Katowicach spadek był ponad tę średnią (38 proc.)" - zaznaczono.

W pozostałych największych miastach odpływ uchodźców był na poziomie od 10 proc. do 29 proc., co w ocenie ekspertów wskazuje na potencjał dla dalszego osiedlania się. "Najmniejsze ubytki wynoszące 10 proc. były w Łodzi oraz Szczecinie" - podali. Powiaty, z których wyjechało proporcjonalnie najwięcej Ukraińców w porównaniu do momentu szczytowego, znajdowały się głównie w województwach: podlaskim, podkarpackim, lubelskim oraz mazowieckim. W powiatach: sokólskim, lubaczowskim, łęczyńskim, kraśnickim czy płońskim liczba uchodźców zmalała natomiast o ponad 50 proc. - wynika z przedstawionych przez PIE danych.

Dodano, że wraz z falą uchodźców z Ukrainy do Polski przybyły dzieci oraz młodzież, które kontynuują edukację w Polsce. "Z placówek edukacyjnych na terenie kraju korzysta 188 tys. uczniów-uchodźców z Ukrainy. 37 tys. z nich to dzieci uczęszczające do przedszkola" - zauważyli analitycy. Zdecydowana większość uczniów to dzieci uczęszczające do szkół podstawowych – jest ich 123 tys. Najmniej, czyli 21 tys. uchodźców uczy się w szkołach ponadpodstawowych - wyliczono.

Sobota jest 367. dniem rosyjskiej agresji zbrojnej przeciwko Ukrainie. (PAP)

autorka: Magdalena Jarco

maja/ mk/