Brytyjskie MSW powiadomiło w czwartek, że nie będzie się odwoływać od orzeczenia sądu, który orzekł, że niezgodny z prawem jest wymóg, by obywatele państw UE, który uzyskali w Wielkiej Brytanii tymczasowy status osoby osiedlonej, musieli później znowu składać wniosek o status osoby osiedlonej.

Po wydanym w grudniu 2022 roku orzeczeniu, ministerstwo spraw wewnętrznych zapowiadało, że będzie się od tego odwoływać.

"Po dokładnym rozważeniu poinformowaliśmy sąd, że nie chcemy składać apelacji od ostatniego orzeczenia dotyczącego unijnego systemu osiedleńczego. Pracujemy nad jak najszybszą implementacją orzeczenia i w odpowiednim czasie przedstawimy aktualne informacje" - oświadczyło ministerstwo.

W grudniu 2021 r. Niezależny Urząd Nadzoru (IMA), brytyjski organ powołany do ochrony praw obywateli UE, złożył do sądu pozew przeciw decyzji MSW, zgodnie z którą obywatele krajów UE z tymczasowym statusem osoby osiedlonej, aby uzyskać pełny status, mieli ponownie składać wniosek. IMA wskazywała, że umowa o warunkach brexitu stanowiła, iż zmiana statusu z tymczasowego na pełny będzie następować automatycznie.

Według IMA, ta zmiana groziła tym, że ok. 2,6 mln obywateli krajów UE z tymczasowym statusem osoby osiedlonej będzie groziła utrata prawa do mieszkania, pracy i świadczeń w Wielkiej Brytanii, a nawet deportacja, jeśli nie zadbają na czas o złożenie nowego wniosku.

Zgodnie z umową o warunkach brexitu, obywatele UE, którzy mieszkali w Wielkiej Brytanii przed końcem okresu przejściowego, czyli przed 31 grudnia 2020 roku, mogli zachować nabyte prawa, jeśli złożyli wniosek o status osoby osiedlonej (settled status) lub tymczasowy status osoby osiedlonej (pre-settled status). Ten pierwszy przysługuje osobom, które mogły się wykazać minimum pięcioletnim nieprzerwanym pobytem w Wielkiej Brytanii, drugi - pozostałym.

Według statystyk MSW z końca września 2022 roku złożonych zostało 6,7 mln wniosków, z czego do końca czerwca 2022 roku rozpatrzono 6,5 mln. Spośród tych 6,5 mln 51 proc. (prawie 3,3 mln) zakończyło się przyznaniem statusu osoby osiedlonej, a 41 proc. (ponad 2,6 mln) - tymczasowego statusu.

Polacy złożyli 1,16 mln wniosków, z czego rozpatrzono prawie 1,14 mln. Prawie 857 tys. wniosków złożonych przez Polaków zakończyło się przyznaniem statusu osoby osiedlonej, a 220,5 tys. - tymczasowego statusu.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)

bjn/ mal/