Deklarację dotyczącą rozwoju współpracy na rzecz wzmocnienia zbiorowego odstraszania i odporności oraz promowania wzrostu gospodarczego w regionie - podpisali we wtorek w Rydze ministrowie SZ Polski i państw bałtyckich Estonii, Łotwy i Litwy. Podkreślili w niej też znaczenie dalszego wsparcia dla Ukrainy.

We wtorek ministrowie spraw zagranicznych: Polski - Zbigniew Rau, Litwy - Gabrielius Landsbergis, Łotwy - Edgars Rinkeviczs i Estonii - Urmas Reinsalu podpisali po spotkaniu w ramach nowopowstającego formatu deklarację w sprawie zacieśnienia współpracy w regionie.

W deklaracji podkreślono, że Estonia, Łotwa, Litwa i Polska "mają podobne doświadczenia historyczne związane z agresją i ciężkimi opresjami, którym przez wiele dziesięcioleci XX wieku były poddawane przez rewizjonistyczne reżimy totalitarne".

"Ze względu na naszą wspólną przeszłość podobnie rozumiemy potencjalne zagrożenia i jesteśmy w równym stopniu zdeterminowani, aby wzmacniać nasze bezpieczeństwo i chronić naszą niepodległość oraz integralność terytorialną. W ciągu ostatnich dekad rozwinęliśmy ścisłą i udaną współpracę opartą na zbieżnym podejściu do wielu kwestii związanych z agendą regionalną i międzynarodową, szczególnie w obszarze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, niezależności energetycznej, łączności oraz infrastruktury transportowej" - czytamy w deklaracji.

Ministrowie spraw zagranicznych podkreślili, że Estonię, Łotwę, Litwę i Polskę łączy "podobna wizja działań niezbędnych do odstraszania i obrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa w regionie".

"Wspólnie stworzyliśmy inicjatywy – mające na celu walkę z zagrożeniami hybrydowymi, zapewniające odstraszanie i obronę, wzmacniające bezpieczeństwo granic, a także wspierające Ukrainę – które następnie z powodzeniem wdrożono w różnych formach i strukturach, w tym w Unii Europejskiej, NATO i ONZ" - głosi deklaracja.

"Pragniemy ponownie podkreślić ogromne znaczenie dalszego zapewniania wsparcia politycznego, militarnego i finansowego oraz pomocy humanitarnej Ukrainie. Współpraca w ramach NATO – dzięki niezastąpionej roli bliskich więzi transatlantyckich – stanowi podstawę naszego bezpieczeństwa" - napisali szefowie dyplomacji Polski i państw bałtyckich.

"Będąc jednocześnie państwami członkowskimi UE i NATO, dostrzegamy potencjał dalszego pogłębiania naszej współpracy dla obopólnych korzyści. Współpracę między naszymi krajami należy rozwijać na poziomie politycznym i praktycznym w celu zwielokrotnienia naszych wysiłków na rzecz wzmocnienia strategii zbiorowego odstraszania i odporności oraz promowania wzrostu gospodarczego i dobrobytu zarówno w regionie, jak i poza nim. Będziemy kontynuować i pogłębiać ścisłą koordynację naszych działań na szczeblu ministrów spraw zagranicznych" - podkreślono w deklaracji. (PAP)

autorzy: Mikołaj Małecki, Wiktoria Nicałek, Karol Kostrzewa

mml/ wni/ kos/ par/