Bułgaria, Chorwacja i Rumunia zdecydowanie udowodniły, że spełniają warunki wstąpienia do strefy Schengen - oświadczyła w środę na konferencji prasowej unijna komisarz ds. wewnętrznych Ylva Johansson.

Johansson zaznaczyła, że Bułgaria, Chorwacja i Rumunia wykonały unijne zalecenia, poprawiając zarządzanie granicami, zapewniając możliwość współpracy międzynarodowych organów ścigania i przyjmując jednolity wzór wizy Schengen. Poza tymi trzema krajami, wśród państw należących do Unii Europejskiej jedynie Cypr i Irlandia nie wstąpiły do strefy Schengen.

Nie wszystkie państwa UE są przychylne dołączeniu nowych członków do "klubu swobodnej podróży" - zauważył serwis Politico, dodając, że niektóre kraje, np. Szwecja, wyrażają zaniepokojenie przestępczością zorganizowaną i korupcją w Bułgarii, Chorwacji i Rumunii.

Sprawa dołączenia trzech nowych państw do strefy Schengen będzie tematem dyskusji ministrów spraw wewnętrznych krajów UE, która jest zaplanowana na 8 grudnia.

"Oczekuję, że kraje członkowskie podejmą tę ważną, historyczną decyzję, co byłoby chwilą wielkiej dumy dla obywateli tych krajów (Bułgarii, Chorwacji i Rumunii - PAP), a przede wszystkim, decyzją leżącą w interesie nas wszystkich" - skomentowała komisarz Johansson, wyrażając chęć przyjęcia trzech nowych członków do Schengen.

Strefa Schengen to obszar Europy, na którym zostały zniesione kontrole na wewnętrznych granicach. Należy do niej 26 państw, w tym cztery spoza UE - Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Liechtenstein. (PAP)