Łączna wartość pomocy udzielonej zarówno przedsiębiorstwom, jak i gospodarstwom domowym ma wynieść ok. 4,5 proc. PKB. Cena za 1 KWh dla gospodarstw domowych w ciągu pierwszych sześciu miesięcy przyszłego roku ma wynieść 28 eurocentów, natomiast w drugiej – 33. Państwo będzie wspierało przede wszystkim transformację źródeł energii wykorzystywanych przez biznes. Państwo dopłaci także do gazu, gwarantując cenę na poziomie 1,07 euro za 1 metr sześc.
Ustawa budżetowa przewiduje także wzrost wynagrodzeń gwarantowanych. Płaca minimalna wzrośnie o 15 proc., do 840 euro brutto (625 euro netto). Natomiast wynagrodzenie podstawowe, na podstawie którego jest obliczane wynagrodzenie w sektorze publicznym, wzrośnie o 5 euro do poziomu 186 euro. Ma się to przełożyć na wzrost wynagrodzeń urzędników służby cywilnej o ok. 23,5 euro. Minimalna stawka godzinowa wzrośnie do 5,14 euro z dotychczasowych 4,47 euro. Średnia wysokość emerytury ma wynieść 575 euro, co przekłada się na wzrost o 65 euro.