W Europie mieszka dziś prawie 6 mln uchodźców z Ukrainy, najwięcej w Polsce (ponad 1,2 mln) i w Niemczech (ok. 900 tys.) I właściwie nie używa się dziś w tym kontekście słowa „kryzys”. Czy Europa zdała egzamin?
Możemy już powiedzieć, że poradziła sobie znacznie lepiej niż z poprzednimi kryzysami uchodźczymi, choć oczywiście zawsze mogłoby być lepiej. Na pewno rozwiązania wdrożone w ich następstwie zdecydowanie przyczyniły się do lepszego zarządzania procesem przyjmowania uchodźców z Ukrainy. A więc tak - Europa, a w szczególności Polska i jej obywatele - zdali egzamin.