Rozporządzenie przewiduje ograniczenia w zatrudnianiu nowych pracowników misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i agencji rządowych "państw nieprzyjaznych", funkcjonujących na terytorium Rosji. Szczególnie restrykcyjnie potraktowano Słowenię i Chorwację, które nie mogą już zatrudniać żadnych nowych członków personelu dyplomatyczno-konsularnego.

Na początku marca Kreml sporządził listę "krajów nieprzyjaznych", odpowiadającą zestawieniu krajów, które nałożyły sankcje w reakcji na rosyjską napaść na Ukrainę. Na liście znalazły się m.in. liczne państwa Unii Europejskiej, w tym Polska, a także USA, Wielka Brytania, Japonia, Kanada, Norwegia, Singapur, Korea Południowa i Szwajcaria. Transakcje z podmiotami z tym krajów wymagają zgody rosyjskiej komisji rządowej.

Pod koniec marca prezydent Władimir Putin wydał dekret, na mocy którego "państwa nieprzyjazne" zostały zobowiązane do płacenia za rosyjski gaz w rublach.

Reklama

Funkcjonująca od kwietnia na Łotwie "Nowaja Gazieta Jewropa" kontynuuje tradycje niezależnej "Nowej Gaziety", która pod koniec marca zawiesiła działalność w wersji papierowej i w internecie w związku z szykanami ze strony rosyjskich władz. W 2021 roku redaktor naczelny "Nowej Gaziety" Dmitrij Muratow został uhonorowany Pokojową Nagrodą Nobla za działalność dziennikarską.(PAP)