Turcy zgodzili się na wejście Finlandii i Szwecji do NATO. Co otrzymali w zamian? Co wynika z memorandum?
Z perspektywy tureckiej memorandum to nie jest mało. Turcy już fetują je jako sukces. Recep Tayyip Erdoğan otrzymał od Szwecji i Finlandii pisemne potwierdzenie o terrorystycznym charakterze Partii Pracujących Kurdystanu (PKK). A także zobowiązanie do współpracy w zakresie zwalczania terroryzmu i zmian prawnych oraz do ograniczenia wsparcia dla syryjskich Powszechnych Jednostek Ochrony (YPG), które Ankara uznaje za przedłużenie PKK. Uzyskał dokument, który może sprzedawać na rynku wewnętrznym i który może mu pomóc pokazywać, że dba o interesy Turcji. Przy interpretacji tego porozumienia, dywagacjach, czy Erdoğan otrzymał dużo, czy mało, apelowałbym o pamiętanie, że przed nami proces ratyfikacji. Proces, który sprzyja przepychaniu interpretacji memorandum bardziej po linii Turcji.