Ankietowanych podzielono na obóz "Pokoju" - zwolenników jak najszybszego osiągnięcia pokoju, nawet kosztem ustępstw wobec Rosji oraz obóz "Sprawiedliwości" - tych, którzy jedynie w zdecydowanej porażce Rosji widzą szansę na zawarcie pokoju.

35 proc. badanych obywateli Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji, Niemiec, Finlandii, Szwecji, Rumunii oraz Polski zalicza się do obozu "Pokoju", 22 proc. - do obozu "Sprawiedliwości". W Polsce 41 proc. obywateli opowiada się za ukaraniem i doprowadzaniem do porażki Rosji, 16 proc. osób preferuje pokój nawet za cenę ustępstw.

Reklama

Pozostali z ankietowanych odmówili opowiedzenia się po jednej ze stron lub podzielają część poglądów obu obozów.

Największy odsetek osób opowiadających się za "Pokojem" odnotowano we Włoszech, gdzie opcję tę wybrało 52 proc.; jedynie w tym kraju obóz "Pokoju" stanowi większość. (PAP)