Brytyjski rząd ogłosił w niedzielę wieczorem, że w ramach trzeciego pakietu sankcji handlowych podniesie cła na szereg produktów importowanych z Rosji i Białorusi, w tym platynę i pallad, do 35 proc., oraz zakaże eksportu do Rosji następnych grup produktów.

W ramach ogłoszonego w niedzielę pakietu podwyższonymi stawkami celnymi objęte zostaną towary, których wartość importu do Wielkiej Brytanii wynosiła do tej pory 1,4 mld funtów. Jak podkreślił w wydanym komunikacie brytyjski rząd, Rosja jest jednym z głównych producentów platyny i palladu, ale w ich eksporcie jest w dużej mierze zależna od rynku brytyjskiego. Z kolei wśród towarów, które objęto zakazem eksportu do Rosji, znalazły się chemikalia, tworzywa sztuczne, guma i maszyny. Wartość tego eksportu wynosiła 250 mln funtów rocznie, co stanowiło ok. 10 proc. brytyjskiego eksportu do Rosji w 2021 r.

Brytyjski rząd podkreślił, że od początku rosyjskiej napaści na Ukrainę nałożył całkowite lub częściowe sankcje na towary, w przypadku których wartość wymiany handlowej z Rosją przekraczała 4 mld funtów. W efekcie wyłączając złoto i energię odsetek towarów importowanych z Rosji objętych restrykcjami wyniesie ponad 96 proc., a ponad 60 proc. towarów eksportowanych do Rosji będzie objętych całkowitymi lub częściowymi restrykcjami. (PAP)