Po posiedzeniu Rady szef MON spotkał się z polskimi dziennikarzami. Zapytany o wsparcie unijne dla Ukrainy poinformował, że "została podjęta decyzja, żeby zwiększyć o drugie tyle sumę, którą uprzednio przeznaczyła UE na wsparcie dla Ukrainy".

Dopytywany przez dziennikarzy, potwierdził, że chodzi o dodatkowe 500 mln euro z przeznaczeniem na zakup uzbrojenia dla Ukrainy. "Nasze polskie stanowisko było takie, że należy zwiększyć sumę i skalę wsparcia dla Ukrainy" - powiedział Błaszczak. Nie przedstawił jednak szczegółów tego wsparcia.

Wskazał, że decyzja, o której mówi, to "zielone światło" na takie zwiększenie środków dla Ukrainy. "Kierunkowa decyzja została podjęta, ale potrzebne jest jej potwierdzenie. Wszystko wskazuje na to, że takie potwierdzenie będzie miało miejsce, więc możemy mówić, że ta decyzja została podjęta" - powiedział.

Reklama

Jednocześnie szef MON poinformował, że podczas spotkania ministrów obrony i ministrów spraw zagranicznych przyjęto tzw. Kompas Strategiczny - dokument wytyczający dalsze kierunki rozwoju polityki bezpieczeństwa i obrony UE. "Zmniejsza on zagrożenie, by Unia Europejska w sprawach bezpieczeństwa rywalizowała z NATO" - dodał.

"Zależało nam (na tym), żeby obie te instytucje współpracowały ze sobą i uzupełniały się, żeby nie dochodziło do rywalizacji, i osiągnęliśmy ten sukces. Podczas pracy nad tym dokumentem podkreślaliśmy również zasadność wykorzystania dowództw już istniejących, przykładem jest Dowództwo Eurokorpusu w Strasburgu" - powiedział szef MON.

"Jest to właściwe, żeby wykorzystywać możliwości, jakie dają nam struktury, które można wykorzystywać, kiedy należy powołać wojska w celach określonych przez UE czy też przez NATO" - dodał.