UE potępia likwidację Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy - poinformował rzecznik KE Peter Stano w oświadczeniu. "Wpisuje się w systematyczne i ciągłe represje wobec wszystkich niezależnych głosów w kraju" - wskazał.

27 sierpnia białoruski reżim zarządził zamknięcie Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, największej niezależnej organizacji dziennikarskiej w kraju.

"Zamknięcie to wpisuje się w systematyczne i ciągłe represje wobec wszystkich niezależnych głosów w kraju. Wśród 649 Białorusinów uznanych za więźniów politycznych jest dwudziestu siedmiu pracowników mediów. W maju uciszono największą niezależną platformę medialną tut.by oraz wszczęto sprawy karne przeciwko jej kierownictwu i dziennikarzom. W lipcu kontynuowano nieustanne represje wobec organizacji pozarządowych i obrońców praw człowieka, w tym naloty na prywatne domy, a wielu obywateli zostało aresztowanych pod poważnymi zarzutami" - zaznaczył.

"UE zdecydowanie potępia trwające represje, wzywa władze Białorusi do ich zaprzestania, przestrzegania międzynarodowych zobowiązań i zobowiązań w ramach ONZ i OBWE oraz wreszcie do poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności własnego społeczeństwa. UE nadal wspiera obywateli Białorusi i będzie nadal wspierać społeczeństwo obywatelskie, w tym niezależne i wolne media" - dodał.