„Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że od dnia rewizji w biurze BAŻ decyzją Komitetu Śledczego ograniczono operacje na rachunku bankowym BAŻ" – podała ta organizacja monitorująca sytuację dziennikarzy w kraju, cytowana przez agencję Interfax-Zachód. Pieniędzy nie można wypłacić ani wpłacić.

Rewizja w BAŻ, podobnie jak w innych organizacjach społecznych, odbyła się 14 lipca. Biuro jest opieczętowane, pracownicy nie mają dostępu do dokumentów. Podczas rewizji wyłamano drzwi.

O zamrożeniu rachunków informował też m.in. projekt charytatywny IMIENA, który finansował np. hospicja dla dzieci czy pomoc dla ofiar przemocy. Dostępu do swoich kont nie ma także białoruski PEN Club, na czele którego stoi noblistka Swiatłana Aleksijewicz.

Ponadto m.in. Ruch o Wolność czy organizacja Inicjatywa Prawna, poinformowały o zainicjowaniu przez ministerstwo sprawiedliwości procedury wstrzymania ich działalności.

Po fali rewizji i zatrzymań w organizacjach pozarządowych i mediach na Białorusi za kratami pozostają m.in. przedstawiciele władz centrum praw człowieka Wiasna, w tym jego szef Aleś Bialacki, a także dziennikarze Radia Swaboda, Naszej Niwy i innych mediów niezależnych.

Władze oskarżają organizacje pozarządowe i media niepaństwowe o „finansowanie protestów” i udział w „ukrytych przepływach finansowych z zagranicy”.