Niemiecki nazizm stał się platformą, w oparciu o którą próbowano na Białorusi zrealizować kolorową rewolucję – powiedział w niedzielę wieczorem w telewizji państwowej prokurator generalny tego kraju Andrej Szwied.

„Widzimy bezpośredni, bezsporny związek nazizmu jako platformy, na bazie której są realizowane, a w naszym kraju była podjęta próba przeprowadzenia kolorowej rewolucji” – oświadczył Szwied w telewizji Biełaruś 1.

Jako organizatorów tych prób wskazał on „zachodnie służby specjalne, a także przedstawicieli władz państw sąsiedzkich”.

„Skąd to się wywodzi? Z tych samych krajów, z terytoriów z których 80 lat temu bezpośrednio wkroczyli faszyści, by nas totalnie unicestwić. Z tych samych krajów wywodzą się próby odrodzenia brunatnej dżumy w postaci kolorowej rewolucji” – powiedział prokurator generalny.

Szwied relacjonował również przebieg wszczętego wiosną postępowania karnego dotyczącego „ludobójstwa narodu białoruskiego”. W jego ramach, jak powiedział, przesłuchano już 4 tys. osób, a władze starają się doprowadzić do przesłuchania świadków spoza granic Białorusi.

Jak wyjaśniała telewizja państwowa, prokuratura bada udział kolaborujących z nazistami „łotewskich batalionów SS i innych zbrodniczych struktur z okresu Wielkiej Wojny Ojczyźnianej (1941-1945) w ludobójstwie ludności białoruskiej” i w tym celu rozesłano wnioski o pomoc prawną do ośmiu krajów, na terenie których mają żyć jeszcze członkowie tamtych formacji.

W czasie wywiadu prokurator generalny poinformował, że Mińsk „podejmuje wszelkie działania prawne”, by doprowadzić do ekstradycji „przestępców”, wobec których toczą się sprawy karne. Chodzi o przedstawicieli opozycji i aktywistów. Jak wskazał Szwied, Litwa odmówiła wydania Białorusi Swiatłany Cichanouskiej, która w Mińsku jest oskarżana m.in. o „przygotowywanie zamachu terrorystycznego”.

Cichanouska uczestniczyła w wyborach prezydenckich na Białorusi w 2020 roku jako główna oponentka Alaksandra Łukaszenki, a później została zmuszona do opuszczenia kraju.

Po tym, jak na Białorusi latem ubiegłego roku rozpoczęły się masowe protesty przeciwko sfałszowaniu wyborów i przemocy ze strony struktur siłowych, Mińsk oskarżył zachodnie stolice o spisek przeciwko białoruskim władzom, a od kilku miesięcy porównuje je do nazistów.