fot. Wojtek Górski
Aleś Alachnowicz, przedstawiciel Swiatłany Cichanouskiej ds. reform gospodarczych, członek Grupy Ekonomicznej Rady Koordynacyjnej, wiceprezes CASE Białoruś