W projekcie konkluzji ma znaleźć się apel o pilne zbadania możliwości zastosowania odpowiednich środków w ramach wspólnej reakcji dyplomatycznej UE na ataki cybernetyczne oraz zapis, że atak na jedno lub więcej państw członkowskich UE jest wyzwaniem dla całej UE.

Przywódcy na szczycie zajmą się też kwestiami dotyczącymi Białorusi i Rosji. W tej pierwszej mają z zadowoleniem przyjąć terminowe wdrożenie sankcji wobec Mińska, zgodnie z konkluzjami poprzedniego szczytu.

Rada Europejska ma ponowić swój apel o natychmiastowe uwolnienie wszystkich więźniów politycznych i osób arbitralnie przetrzymywanych na Białorusi oraz o zaprzestanie represji wobec społeczeństwa obywatelskiego i niezależnych mediów.

Reklama

W kwestii Rosji zapisy dokumentu, który widziała PAP, są bardzo ogólne. Ma pojawić się stwierdzenie, że Rada Europejska omówiła stosunki z Rosją na podstawie sprawozdania szef unijnej dyplomacji i Komisji oraz potwierdza swoje zobowiązanie do przestrzegania pięciu zasad przewodnich rządzących polityką UE wobec Rosji.

Sporo miejsca w konkluzjach ma być poświęconych Turcji. Przywódcy mają podkreślić strategiczny interes UE w stabilnym i bezpiecznym otoczeniu we wschodniej części Morza Śródziemnego oraz z zadowoleniem przyjąć deeskalację we wschodniej części Morza Śródziemnego.

Reklama

Rada Europejska ma potwierdzić gotowość UE do współdziałania z Turcją w celu zacieśnienia współpracy w szeregu obszarach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. W tym kontekście odnotowuje rozpoczęcie prac na poziomie technicznym zmierzających do modernizacji unii celnej UE-Turcja.

Przywódcy mają też odnotować prace przygotowawcze do dialogu wysokiego szczebla z Turcją w kwestiach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, takich jak zdrowie publiczne, klimat, walka z terroryzmem i kwestie regionalne.

W konkluzjach ma się pojawić zapis, że głównym problemem pozostają praworządność i prawa podstawowe w Turcji. Rada Europejska "oczekuje od Turcji i wszystkich podmiotów pozytywnego wkładu w rozwiązanie kryzysów regionalnych".

Rada Europejska wezwie też Komisję do niezwłocznego przedstawienia wniosku w sprawie kontynuacji finansowania syryjskich uchodźców i społeczności przyjmujących uchodźców w Turcji, Jordanii, Libanie i innych częściach regionu.

Kilka punktów konkluzji ma być poświęconych migracji. "Chociaż środki podjęte przez UE i państwa członkowskie w ostatnich latach ograniczyły ogólne nieregularne przepływy (migrantów - PAP), rozwój sytuacji na niektórych trasach budzi niepokój i wymaga ciągłej czujności i pilnych działań" - czytamy w konkluzjach.

W celu zapobiegania ofiarom śmiertelnym i zmniejszenia nacisku na granice europejscy przywódcy mają wezwać do zintensyfikowania współpracy z krajami pochodzenia i tranzytu. Powinno to dotyczyć wszystkich tras i opierać się na podejściu, obejmującym zwalczanie przyczyn, wspieranie uchodźców i wysiedleńców w regionie, budowanie zdolności do zarządzania migracją, eliminowanie przemytu i handlu ludźmi, wzmacnianie kontroli granic, zajmowanie się legalną migracją, jak również zapewnienie powrotu i readmisji.

W konkluzjach ma się też znaleźć kwestia sytuacji w Etiopii. Rada Europejska potępi trwające okrucieństwa, przemoc na tle etnicznym i łamanie praw człowieka w regionie Tigray i wezwie do natychmiastowego zaprzestania działań wojennych, niezakłóconego dostępu pomocy humanitarnej do wszystkich obszarów oraz natychmiastowego wycofania sił erytrejskich z kraju.

UE i jej państwa członkowskie potwierdzają swoje zobowiązanie do wspierania Etiopii we wdrażaniu reform demokratycznych i wysiłków na rzecz pojednania.