"W życie weszły nowe, solidne przepisy dotyczące egzekwowania porozumień handlowych, które jeszcze bardziej wzmocnią zestaw narzędzi UE do obrony jej interesów. Dzięki aktualizacji rozporządzenia (...) UE może działać na szerszym polu" - oznajmiła Miriam Ferrer.

Zmiany polegają m.in. na upoważnieniu UE do działania w celu ochrony jej interesów handlowych na forum Światowej Organizacji Handlu (WTO) oraz w ramach umów dwustronnych, gdy rozwiązanie sporu handlowego jest blokowane. Dotychczas rozporządzenie zezwalało UE na podjęcie działań dopiero po zakończeniu procedury rozstrzygania sporów. Nowe przepisy rozszerzają możliwość stosowania reperkusji handlowych w niektórych sytuacjach naruszenia praw własności intelektualnej i przepływu usług. Wcześniej było to możliwe jedynie w przypadku towarów.

"Unia Europejska musi być w stanie bronić się przed nieuczciwymi praktykami handlowymi. Te nowe zasady pomogą nam chronić nas przed tymi, którzy próbują wykorzystać naszą otwartość. Dzięki tym środkom możemy reagować zdecydowanie i stanowczo" - czytamy w oświadczeniu wiceprzewodniczącego KE Valdisa Dombrovskisa opublikowanym na stronie internetowej Komisji.