Obecna sytuacja gospodarcza Polski budzi wiele obaw, szczególnie w kontekście budżetu państwowego i planowanych wydatków. Prof. Leszek Balcerowicz przedstawił kluczowe wyzwania, przed którymi stoi koalicja rządząca.

W ciągu ostatnich ośmiu lat wzrosły wydatki państwowe w stosunku do PKB, co skutkowało wzrostem deficytu budżetowego. Poprzednia opozycja, która teraz rządzi, nie krytykowała tego stanu rzeczy, a raczej próbowała prześcignąć rządzących w obietnicach większych wydatków.

Budżet Europejski a budżet Polski

Balcerowicz zwraca uwagę, że choć budżet europejski jest istotny, to jego wielkość w stosunku do budżetów krajowych, jest stosunkowo niewielka. Prawdziwe problemy kryją się w budżecie Polski, gdzie zwiększone wydatki publiczne doprowadziły do wzrostu deficytu. Przy prognozowanym spowolnieniu gospodarczym, utrzymanie dotychczasowego poziomu wzrostu gospodarczego wydaje się mało prawdopodobne, co stawia rząd przed trudnymi wyborami.

Wydatki na obronność i socjalne

Znaczna część budżetu Polski przeznaczana jest na obronność (około 4% PKB) oraz na wydatki socjalne (około 20% PKB). Prof. Balcerowicz podkreśla, że aby sfinansować dodatkowe wydatki, rząd musi podjąć decyzje dotyczące podwyżki podatków, co byłoby niepopularne, zwiększenia zadłużenia, na co Polska nie może sobie pozwolić, lub ograniczenia innych wydatków.

Więcej w materiale wideo: