Stopa bezrobocia w maju 2024 r. wyniosła 5,0 proc. wobec 5,1 proc. miesiąc wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny. Liczba zarejestrowanych w urzędach pracy bezrobotnych spadła do 776,6 tys. osób – to o 25,7 tys. mniej niż rok wcześniej i o 20,4 tys. mniej niż w kwietniu br. Od 1991 r. nigdy w maju nie zanotowano mniejszej liczby bezrobotnych - wskazało MRPiPS.

Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 776,6 tys. wobec 797,1 tys. osób miesiąc wcześniej. Konsensus opracowany przez PAP Biznes wskazywał, że w maju stopa bezrobocia wyniosła 5,0 proc.

MRPiPS o bezrobociu w maju

Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej komentując dane GUS przypomniało, że jest to najniższy poziom bezrobocia dla tego miesiąca od 1990 r. i kontynuacja rekordowego trendu z czterech wcześniejszych miesięcy br.

"Stopa bezrobocia w maju br. była niższa o 0,1 pkt proc. niż przed miesiącem oraz w maju 2023 r. W końcu maja 2024 r. liczba zarejestrowanych w urzędach pracy bezrobotnych spadła do 776,6 tys. osób – to o 25,7 tys. mniej niż rok wcześniej i o 20,4 tys. mniej niż w kwietniu br. Licząc od 1991 r. nigdy w maju nie zanotowano mniejszej liczby bezrobotnych" - podkreślił resort.

W Polsce i Czechach najniższe bezrobocie

Korzystną sytuację pod względem bezrobocia potwierdzają także dane Eurostatu. Według statystyk opublikowanych 30 maja 2024 r. stopa bezrobocia, liczona zgodnie z definicją przyjętą przez Eurostat, wyniosła w kwietniu 2024 r. 3,0 proc. w Polsce wobec 6,0 proc. w Unii Europejskiej i 6,4 proc. w strefie euro. Tym samym Polska zajęła drugie miejsce pod względem najniższej stopy bezrobocia w UE - za Czechami (2,7 proc.).