Ministerstwo Cyfryzacji chce o rok, do 1 października 2025 r., wydłużyć termin działania aktualnie eksploatowanego systemu do wydawania dowodów rejestracyjnych - wynika z opublikowanego w poniedziałek projektu noweli ustawy o dokumentach publicznych.

Nowelizacja ustawy o dokumentach publicznych

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) opublikowano projekt noweli ustawy o dokumentach publicznych, który został przygotowany przez resort cyfryzacji.

Obowiązujące przepisy pozwalają wydawać dowody rejestracyjne zgodne z aktualnie określonym wzorem, nie dłużej niż do 1 października tego roku.

Zmiana terminu wydawania dowodów rejestracyjnych

"Projekt ustawy przewiduje zmianę (wydłużenie) terminu określonego w art. 73 ust. 1b ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych, jako maksymalnego terminu, jaki może być określony w komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji, dla wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodów rejestracyjnych przez organy rejestrujące służb, na 1 października 2025 r" - poinformowano w ocenie skutków regulacji projektu noweli.

Jak dodano, "zmiana wynika z konieczności zapewnienia dodatkowego czasu na przeprowadzenie i zakończenie prac w zakresie modernizacji centralnej ewidencji pojazdów służb (...) w tym również akredytacji tego systemu po stronie centralnej oraz po stronie interesariuszy konieczne jest przesunięcie maksymalnego terminu uruchomienia wymaganych rozwiązań technicznych, a tym samym niezbędna jest nowelizacja (...)". (PAP)

bk/ mick/