Likwidacja abonamentu, reforma KRRiT, nowy sposób powoływania władz mediów publicznych i likwidacja Rady Mediów Narodowych - to główne proponowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego założenia nowej ustawy medialnej. 24 czerwca rozpoczynają się konsultacje społeczne. Ministra kultury i dziedzictwa narodowego, Hanna Wróblewska podkreśliła, że "media publiczne dotyczą każdego z nas".

"Dotychczasowy system finansowania nie gwarantuje stabilności mediów. Proponujemy likwidację abonamentu na rzecz finansowania mediów publicznych z budżetu państwa. Nie oznacza to jednak wprowadzenia dodatkowego opodatkowania. Założenia opierają się na przyznaniu gwarancji środków na realizację misji publicznej w wysokości co najmniej 0,09 proc. PKB rocznie" - poinformował resort.

MKiDN o niezależności KRRiT

"Proponujemy zagwarantowania większej niezależności KRRiT i przywrócenie jej 9-osobowego składu tj. 4 członków powoływanych przez Sejm, 2 – przez Senat i 3 – przez Prezydenta. Dodatkowym elementem jest mechanizm rotacyjności składu. Przy zachowaniu 6-letniej kadencji każdego członka KRRiT – co 2 lata powinna następować wymiana jednej trzeciej członków" - podał MKiDN.

MKiDN o powołaniu rada nadzorczych mediów publicznych

Resort proponuje też wprowadzenie zasady powoływania rad nadzorczych mediów publicznych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oraz ministra kultury i dziedzictwa narodowego. "Istotnym elementem, jest także wprowadzenie dwuetapowego konkursu na członków zarządów spółek mediów publicznych. Wyboru najlepszego kandydata dokonywałaby KRRiT" - wskazało ministerstwo.

MKiDN o konsultacjach społecznych w sprawie mediów publicznych

Ministra kultury i dziedzictwa narodowego, Hanna Wróblewska podkreśliła, że "media publiczne dotyczą każdego z nas".

"To nie tylko telewizja, ale też radio i prasa, które wpływają na kształtowanie opinii publicznej. To jeden z filarów demokracji, dlatego tak ważne jest stworzenie klarownych zasad funkcjonowania i zabezpieczenie niezależności mediów. Zależy nam na przygotowaniu ustawy w jak najbardziej demokratyczny sposób, dlatego też podjęliśmy decyzję o szerokich konsultacjach założeń, do których każdy będzie mógł się odnieść" - powiedziała ministra cytowana w komunikacie resortu.

MKiDN o misji mediów publicznych

MKiDN pokreśliło, że media publiczne powinny gwarantować dostęp do rzetelnych informacji, a ich misja koncentrować się na kształtowaniu postaw obywatelskich i upowszechnianiu szeroko pojętej kultury.

Autor: Maciej Replewicz