Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej nominalnie wzrosło o 12,5 proc. r/r w 2023 r. i wyniosło 7 155,48 zł, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wyniosło 11 mln etatów. W stosunku do poprzedniego roku było to więcej o 0,1 proc.

"Według danych wstępnych przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2023 r wyniosło 11,0 mln etatów. W stosunku do poprzedniego roku było to więcej o 0,1%" - czytamy w komunikacie.

GUS o średnim miesięcznym wynagrodzeniu w 2023

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto według sekcji PKD pozostało nadal zróżnicowane. W 2023 r. wahało się od 4702,56 zł w sekcji Zakwaterowanie i gastronomia do 12822,80 zł w sekcji Górnictwo i wydobywanie. Było to odpowiednio o 34,3% mniej i o 79,2% więcej od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce, podano także.

GUS o minimalnym wynagrodzeniu w 2022 i 2023

"W 2023 r. minimalne wynagrodzenie brutto wzrosło w stosunku do 2022 r. o 480,00 zł w okresie od stycznia do czerwca i o 590,00 zł w okresie od lipca do grudnia – wyniosło odpowiednio 3490,00 i 3600,00 zł. W okresie od stycznia do czerwca stanowiło 49,2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej bez wypłat nagród rocznych, natomiast w okresie od lipca do grudnia 50,8%. Według danych wstępnych w grudniu 2023 r. wynagrodzenie, które było równe lub niższe niż minimalne wynagrodzenie brutto pobierało 412,3 tys. zatrudnionych osób" - podał GUS.