138 mln zł przeznaczy budżet krajowy w roku szkolnym 2024/2025 na realizację unijnego programu dla szkół. W jego ramach dzieci z klas I-V będą bezpłatnie otrzymywały owoce i mleko, będą też prowadzone działania edukacyjne. Projekt rozporządzenia trafił na Komitet Stały Rady Ministrów.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy finansowej dla szkół

Chodzi o projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2024/2025.

Unijny "program dla szkół" będzie w Polsce realizowany po raz kolejny w roku szkolnym 2024/2025. Program ten funkcjonuje od roku szkolnego 2017/2018, stanowi on bezpośrednią kontynuację dwóch wcześniejszych, realizowanych niezależnie od siebie mechanizmów: „Mleko w szkole" (od 2004 r.) oraz „Owoce i warzywa w szkole" (od 2009 r.)

Budżet UE i wkład krajowy na rok szkolny 2024/2025

W roku szkolnym 2024/2025 Polska z budżetu UE dostała 98 mln zł (ok. 25,3 mln euro), wkład krajowy stanowi 138 mln zł. Środki te będą przeznaczone na dostarczanie owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych do szkół oraz na prowadzenie działań edukacyjno- promocyjnych.

Programem może być objęte ponad 2 mln dzieci z klas I-V.

Zakres i rodzaje produktów objętych programem

Środki przeznczone na realizację programu pozwolą na udostępnienie każdemu uczniowi z grupy docelowej 48 porcji owoców i warzyw oraz 40 porcji mleka i przetworów mlecznych w roku szkolnym.

W koszyku owocowo-warzywnym znalazły się: jabłka, gruszki, śliwki, truskawki, marchew, rzodkiewka, papryka słodka, pomidory, kalarepa, sok. W koszyku mlecznym znalazły się takie produkty jak: mleko białe, jogurt naturalny, kefir naturalny, maślanka naturalna i serek twarogowy.

Modyfikacja koszyka mlecznego

W stosunku do składu koszyka mlecznego obowiązującego w latach ubiegłych proponuje się jego uzupełnienie o maślankę naturalną (2 porcje).

Cel programu: walka z nadwagą i otyłością u dzieci

„Program dla szkół" ma służyć walce z nadwagą i otyłością u dzieci. Eksperci z zakresu żywienia wskazują, iż systematyczne spożywanie małych porcji owoców i warzyw oraz mleka i jego przetworów, wsparte odpowiednimi działaniami edukacyjnymi, może okazać się kluczowe do zmiany nawyków żywieniowych i może zapobiegać otyłości.

Nadzór nad realizacją programu

Realizację programu nadzoruje KOWR.

Projektowane rozporządzenia ma wejść w życie następnego dnia po ogłoszeniu. (PAP)

autorka: Anna Wysoczańska

awy/ drag/