W środę Sejm uchwalił ustawę o zmianie zakresu obowiązywania Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Celem ustawy jest rozszerzenie zakresu działania banku na Afrykę subsaharyjską i Irak.

Sejm głosuje za zmianą umowy o działalności Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

W środę Sejm uchwalił ustawę o zmianie zakresu obowiązywania Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r. Za było ustawą głosowało 407 posłów, przeciw było 15, nikt sie nie wstrzymał.

Rozszerzenie zakresu działania EBOR na Afrykę Subsaharyjską i Irak

Celem ustawy jest uzupełnienie treści umowy o przyjęte przez Radę Gubernatorów EBOR uchwały, których celem jest na rozszerzenie zakresu działania banku na Afrykę subsaharyjską i Irak. Nowe zapisy umożliwią rozpoczęcie działalności EBOR w ograniczonej grupie krajów Afryki subsaharyjskiej. Ma ona być podejmowana w sposób stopniowy i do 2030 r. EBOR ma rozpocząć działalność w Beninie, Ghanie, Kenii, Nigerii, Senegalu i Wybrzeżu Kości Słoniowej. Z kolei Irak został natomiast włączony do grupy krajów regionu Południowo-Wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego, które już wcześniej zostały uprawnione do korzystania z zasobów EBOR.

Usunięcie ograniczeń kapitałowych EBOR dla lepszego zarządzania zasobami

Poza tym w ustawie znalazły się zapisy, umożliwiające usunięcie statutowych ograniczeń kapitału dla zwykłych operacji, które obecnie są regulowane w Umowie o utworzeniu EBOR. Ma to pozwolić EBOR na bardziej elastyczne i zgodne z najlepszymi praktykami zarządzanie kapitałem Banku w celu maksymalizacji jego efektywnego wykorzystania na potrzeby operacyjne. Po zmianie decyzje dotyczące wymogów w zakresie adekwatności kapitałowej będą podejmowane na poziomie Rady Dyrektorów EBOR.

Teraz ustawa zostanie skierowana pod obrady Senatu. (PAP)

ms/ drag/