Zdaniem ministry klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska przepisy ustawy wiatrakowej, nad którą obecnie pracuje rząd, zmniejszające minimalną odległość dużych wiatraków od zabudowań do 500 m z 700 m, powinny wejść w życie na przełomie 2024 i 2025 roku. Projekt ma być gotowy za ok. dwa miesiące.

"Chciałabym, żeby na przełomie roku faktycznie te przepisy weszły w życie" - powiedziała Henning-Kloska w Radiu Zet.

Zmniejszenie odległości dużych wiatraków

Projekt zakłada zmniejszenie minimalnej odległości dużych wiatraków od zabudowań mieszkalnych do 500 m z 700 obecnie.

Obecnie trwają negocjacje w sprawie projektu na poziomie rządowym.

"Chcemy dobrze tę ustawę przekonsultować, w tej chwili trwają negocjacje na poziomie rządowym, potem społeczne konsultacje, i wtedy Sejm czyli idziemy już standardowym, tradycyjnym kalendarzem" - podkreśliła ministra.

Projekt ma być gotowy za ok. dwa miesiące.

Zmiany w ustawie wiatrakowej

Początkowo przepisy zmieniające tzw. ustawę wiatrakową, liberalizujące zasady lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych w Polsce, znalazły się w projekcie ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw, przedłużającym zamrożenie cen energii do dnia 30 czerwca 2024 r. Później do poselskiego projektu nowelizacji ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej i paliw gazowych złożono autopoprawkę, która zakładała usunięcie z proponowanej regulacji kwestii związanych z budową wiatraków.