Rząd przesłał do KE II rewizję KPO - poinformowało ministerstwo rolnictwa. Resort wskazał, że zakłada on m.in zwiększenie o 600 mln euro dla polskiego sektora rolno-spożywczego i wydłużenie czasu na realizację inwestycji. Resort wskazał, że na 16 lipca 2024 r. zaplanowane jest przyjęcie zmienionej decyzji wykonawczej przez Radę do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN).

"Rząd Polski 30 kwietnia 2024 r. przesłał do Komisji Europejskiej II rewizję KPO, która zakłada m.in. zwiększenie o 600 mln euro środków na rzecz wsparcia polskiego sektora rolno-spożywczego i wydłużenie czasu na realizację inwestycji" - poinformował resort.

Skracanie łańcucha dostaw produktów rolno-spożywczych

Wskazał, że II rewizja KPO zakłada wydłużenie czasu na realizację takich inwestycji jak: dywersyfikacja i skracanie łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu, czy rozbudowa potencjału badawczego.

Zakup maszyn i urządzeń rolniczych

Uzyskane w ramach II rewizji KPO dodatkowe środki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje przeznaczyć na wsparcie dla rolników na zakup maszyn i urządzeń rolnictwa 4.0, wsparcie dla rolników i rybaków na rozpoczęcie lub rozwój działalności z zakresu przetwórstwa oraz dodatkowe inwestycje w rozwój lub transformację gospodarstw rolnych; zwiększenie środków na projekty zgłoszone do objęcia wsparciem w ramach naboru dotyczącego budowy lub modernizacji centrów magazynowo-dystrybucyjnych i rolno-spożywczych rynków hurtowych; zwiększenie środków na projekty zgłoszone do objęcia wsparciem przez MŚP przetwórstwa rolno-spożywczego oraz wsparcie dla ODR-ów i szkół rolniczych na zakup maszyn i urządzeń rolnictwa 4.0.

Przyjęcie zmienionej decyzji

Resort wskazał, że na 16 lipca 2024 r. zaplanowane jest przyjęcie zmienionej decyzji wykonawczej przez Radę do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN). Ministerstwo ocenia, że na przełomie lipca i sierpnia powinny zostać aneksowane umowy finansowa i pożyczkowa z KE oraz zatwierdzone tzw. ustalenia operacyjne.